Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 04 - tháng 04/2019

Thứ năm, 04/04/2019, 17:03

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 04 - tháng 04/2019

Lần tải: 71 | Kích cỡ: 1.65 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 03 - tháng 03/2019

Thứ tư, 06/03/2019, 13:57

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 03 - tháng 03/2019

Lần tải: 85 | Kích cỡ: 1.51 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 02 - tháng 02/2019

Thứ 6, 01/02/2019, 09:39

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 02 - tháng 02/2019

Lần tải: 99 | Kích cỡ: 2.13 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 01 - tháng 01/2019

Thứ hai, 07/01/2019, 11:25

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 01 - tháng 01/2019

Lần tải: 124 | Kích cỡ: 1.59 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 12 - tháng 12/2018

Thứ tư, 05/12/2018, 14:07

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 12 - tháng 12/2018

Lần tải: 101 | Kích cỡ: 1.4 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 11 - tháng 11/2018

Thứ tư, 07/11/2018, 15:07

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 11 - tháng 11/2018

Lần tải: 109 | Kích cỡ: 1.39 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn | Loại file:

Báo cáo chính trị Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thứ ba, 09/10/2018, 17:58

Lần tải: 97 | Kích cỡ: 186.5 Kb | Danh mục: Báo cáo | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 10 - tháng 10/2018

Thứ ba, 02/10/2018, 15:00

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 10 - tháng 10/2018

Lần tải: 110 | Kích cỡ: 2.16 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 09 - tháng 9/2018

Thứ 6, 31/08/2018, 09:49

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 09 - tháng 9/2018

Lần tải: 123 | Kích cỡ: 2.72 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn | Loại file:

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ năm, 23/08/2018, 15:37

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Công văn số 269 CV/HĐĐ ngày 29/11/2017 của Hội đồng Đội Trung ương “V/v hiệp y chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2017- 2022”;

Lần tải: 123 | Kích cỡ: 15.04 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

1 2 3 4 ... » »»