Thứ 7, 04/07/2009, 11:12
(Thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VII vào ngày 31 tháng 12 năm 2003)
Thứ 7, 04/07/2009, 11:02
(Thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VII vào ngày 31 tháng 12 năm 2003)
 
Get the Flash Player to see this rotator.