Thứ 7, 04/07/2009, 11:22
Hội SV Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là:
Thứ 7, 04/07/2009, 11:16
Hội SV Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là:
 
Get the Flash Player to see this rotator.