Thứ 6, 14/08/2009, 10:10
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX"Về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn"; Kế hoạch số 80KH/TWĐTN ngày 03/3/2009 của Ban thường vụ Trung ương Đoàn về "Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới ". Ban thường vụ tỉnh Đoàn xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới như sau:
Thứ 7, 04/07/2009, 22:34
Nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", nâng cao hơn nữa chất lượng đoàn viên
 
Get the Flash Player to see this rotator.