Thứ 7, 05/09/2009, 21:59
Biên bản là loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra
Thứ 7, 05/09/2009, 21:56
Phải xác định đựơc mục đích yêu cầu của bản báo cáo, báo cáo thường kỳ hay báo cáo chuyên đề, từ đó mới có cơ sở để xây dựng đề cương báo cáo.
Thứ 7, 05/09/2009, 21:54
Phản ánh đúng sự thật khách quan, nêu đúng ưu điểm, khuyết điểm, thuận lợi, khó khăn, việc đã giải quyết, việc còn tồn đọng, không được hư cấu hoặc chủ quan duy ý chí.
Thứ 7, 05/09/2009, 21:52
- Tham mưu chi uỷ, Đoàn cấp trên những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên, những vấn đề phát sinh cần sự hỗ trợ giúp đỡ.
 
Get the Flash Player to see this rotator.