Thứ 6, 10/04/2009, 16:45
Về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên
Thứ 6, 10/04/2009, 16:43
Về việc phê duyệt điều lệ Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2007 -2010
Thứ 6, 10/04/2009, 16:41
Quyết định về việc cho phép thành lập Hội DNT
Thứ 6, 10/04/2009, 16:38
Về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh khoá I, nhiệm kỳ 2007 – 2010
 
Get the Flash Player to see this rotator.