Thứ ba, 23/06/2009, 12:40
HOẠT ĐỘNG VÀ CỐNG HIẾN CỦA HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM VÀ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1955 – 1975)
Thứ ba, 23/06/2009, 12:39
HOẠT ĐỘNG VÀ CỐNG HIẾN CỦA HỘI LHTN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC KHÔI PHỤ KINH TẾ, BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, PHẤN ĐẤU VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ VÀ VĂN MINH (1975 – ĐẾN NAY)
Thứ ba, 23/06/2009, 12:37
Quá trình thành lập Hội LHTN Việt Nam (1946-1954)
Thứ ba, 23/06/2009, 12:36
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ III (1994-2000)
Thứ ba, 23/06/2009, 12:35
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IV (2000-2005)
Thứ ba, 23/06/2009, 12:34
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ V (2005-2010)
Thứ ba, 23/06/2009, 12:32
Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần V đã bế mạc chiều 27/2, sau 3 ngày làm việc. Phó Chủ tịch Thường trực Hội, ông Nông Quốc Tuấn, được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ mới 2005 - 2010.
 
Get the Flash Player to see this rotator.