Thứ ba, 05/10/2010, 08:10
về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao
Thứ năm, 02/07/2009, 22:51
Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa
Thứ năm, 02/07/2009, 22:49
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA VII Về công tác thanh niên trong thời kỳ mới
Thứ năm, 02/07/2009, 22:46
Chỉ thị Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá VII về “Công tác thanh niên trong thời kỳ mới”
 
Get the Flash Player to see this rotator.