Thứ 6, 03/07/2009, 22:16
Nghi thức là một phương tiện giáo dục của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
 
Get the Flash Player to see this rotator.