Thứ 6, 25/02/2011, 08:09

Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2011

Sáng ngày 24/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2011.

Tham dự tại điểm cầu Hưng Yên có Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,Phó bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch UBND tỉnh cùng cácđồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh vàlãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng; Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày các Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội năm 2011; các Quyết định của Thủ tướng về tăng giá điện, giá xăng dầu. Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội năm 2011. Qua đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, CT UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp chủ yếu như: Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; Thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước; Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng; Điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hỗ nghèo; Tăng cường bảo đảm an sinh xã hội; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và việc tổ chức thực hiện.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, để làm được vấn đề này cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm chính trị rất cao. Thủ tướng lưu ý: Trong việc thực hiện chính sách tiền tệ cần kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng, dành chính sách ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp, công nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ; Tiếp tục có các giải pháp trong việc điều chỉnh lãi suất ngân hàng; Huy động mọi nguồn lực kiểm soát chặt chẽ ngoại hối; Nắm bắt thời cơ phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu đi liền với kiểm soát nhập khẩu. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

Căn cứ những giải pháp mà Nghị quyết Chính phủ đưa ra các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc TW chủ động việc triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để các nội dung quy định tại Nghị quyết, để các giải pháp đưa ra đạt kết quả cao.

Đức Mạnh Báo ĐT.HY

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Hưng Yên
Get the Flash Player to see this rotator.