Thứ tư, 26/01/2011, 09:10

Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo lời Bác”

Qua 4 năm, cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, cán bộ, đoàn viên Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo lời Bác”, đã tạo chuyển biến từ nhận thức với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả làm theo lời Bác.

Các đồng chí Lãnh đạo Quân khu III và Lãnh đạo tỉnh động viên tân binh
 trước khi lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
 
Năm 2007 hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo lời Bác”, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc các kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn về Cuộc vận động và đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tới 100% các cơ sở Đoàn trong LLVT tỉnh để triển khai tổ chức thực hiện. Với các biện pháp cụ thể như: tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát hiện, bình chọn, biểu dương, tôn vinh các tập thể và cá nhân điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; cụ thể hoá nội dung “5 xây, 5 chống” và triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên góp phần quan trọng từng bước hình thành những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên LLVT tỉnh trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các công trình, phần việc “Thanh niên làm theo lời Bác” đã tạo động lực mạnh mẽ làm chuyển biến một bước quan trọng trong nhận thức và hành động của mọi cán bộ, đoàn viên.

Bên cạnh đó, phòng Chính trị đã thường xuyên quán triệt hướng dẫn của các cấp về việc tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên. Đến nay, các cấp bộ Đoàn trong Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức học tập 7 chuyên đề theo từng năm với chất lượng tốt. Bên cạnh việc tổ chức học tập trung, phòng Chính trị đã chỉ đạo 4/4 cơ sở Đoàn tiếp tục quán triệt và đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ. Thông qua học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã làm cho mọi cán bộ, đoàn viên có chuyển biến tích cực về nhận thức của tuổi trẻ đối với tư tưởng của Người; từ đó không ngừng nâng cao hiệu quả của việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác trong quá trình sinh hoạt, học tập và công tác trên từng cương vị được giao.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Hướng dẫn số 20/HD-TĐ ngày 04/02/2009 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn về việc hướng dẫn thực hiện Nhật ký làm theo lời Bác và Sổ vàng làm theo lời Bác, phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh đã hướng dẫn các cơ sở Đoàn trong LLVT tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn của tỉnh Đoàn. Đến nay, 4/4 cơ sở Đoàn có Sổ vàng làm theo lời Bác; 100% cán bộ, đoàn viên ghi Nhật ký làm theo lời Bác. Hệ thống Sổ vàng và Nhật ký được ghi chép đều đặn, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra, nhiều cuốn có chất lượng tốt. Kết quả tham gia Cuộc thi bình chọn Sổ vàng làm theo lời Bác và Nhật ký làm theo lời Bác do tỉnh Đoàn tổ chức, Đoàn TN Bộ CHQS tỉnh đạt giải Khuyến khích nội dung Nhật ký làm theo lời Bác.

Cùng với đó, phòng Chính trị đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt Kế hoạch số 28/KH-TĐ ngày 19/3/2009 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn về việc tổ chức cuộc thi viết về những tấm gương làm theo lời Bác. 100% cán bộ, đoàn viên đã tích cực viết bài với nhiều bài có chất lượng tốt, phản ánh trung thực các điển hình tiên tiến, các tấm gương làm theo lời Bác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kết quả, có 1 đồng chí được nhận giải Ba trong cuộc thi “Viết về những tấm gương làm theo lời Bác” do tỉnh Đoàn tổ chức năm 2009.

Các cấp bộ Đoàn trong LLVT tỉnh đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung, thời gian của cuộc vận động với nhiều hình thức phong phú như: quán triệt kế hoạch, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động, xem phim về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; thông qua các cuộc thi tìm hiểu; sinh hoạt chuyên đề; mạn đàm, trao đổi;... Đồng thời, Phòng Chính trị đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình làm theo lời Bác theo đúng Hướng dẫn số 1424/HD-TN ngày 09/4/2008 của Cục Chính trị Quân khu 3 hướng dẫn thực hiện phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đến nay, các cơ sở Đoàn đã bình xét và công nhận 40 đồng chí đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trên tất cả các lĩnh vực công tác: quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật,...

Tại Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tổ chức tháng 5/2009, 03 đồng chí cán bộ, đoàn viên được Tỉnh Đoàn công nhận là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; 01 đồng chí được tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN. Trong Ngày hội “ Tuổi trẻ Hưng Yên Tiến bước dưới cờ Đảng” nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Việt Nam có 03 đồng chí được tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu. Kết quả trên đã tạo không khí sôi nổi trong việc xây dựng nhiều điển hình tiên tiến trong đoàn viên thanh niên, đảng viên tuổi Đoàn của LLVT tỉnh.

Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo lời Bác", đến nay có 100% cán bộ, đoàn viên LLVT tỉnh có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về thực hiện Cuộc vận động; coi Cuộc vận động là một chủ trương lớn vừa mang tính cấp bách trong tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm định hướng giáo dục tư tưởng, nhận thức và hành động của tuổi trẻ toàn tỉnh nói chung, tuổi trẻ LLVT nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị (khoá X) phát động. Đồng thời, đây cũng là điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ, đoàn viên trong LLVT tỉnh không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, kiên định mục tiêu lý tưởng Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, xác định rõ nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội và đơn vị; từ đó thường xuyên khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, Bộ CHQS tỉnh vững mạnh toàn diện.

Trung uý Phạm Văn Bảo

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Học tập, làm theo lời Bác
Get the Flash Player to see this rotator.